T&inodot Bbi Denetim Eldivenleri Powder Ö Zgü R Nitril Eldivenleri Gü Venlik Elinleri Temizlemek

Tek kullan #305lan nitril kafas #305.

1. M uumlkemmel sintetik nitril gumundan olu #351turulmu #351, lateks y uumlz uumlnden deri alerjilerinden ka ccedil #305yor.

two. Punkt oumlr direni #287e, bakteri giri #351 direni #287e ve kimyasal direni #287e geli #351tirildi.

3. Uzun hizmet hayat #305, elaksiz operasyon, yumu #351ak yap #305, rahat sava #351 deneyimi.

4. Zehirli, koksuz ve koksuz de #287il, el yap #305lm #305 #351 sort uumllle ve geli #351mi #351 teknolojilerle yap #305lm #305 #351, uumlr uumln yumu #351ak, rahat.

Ccedilocuk olmayan ve ccedilal #305 #351mak kolay, iyi koruma ve fiziksel performansla.

T&inodot Bbi Denetim Eldivenleri Powder Ö Zgü R Nitril Eldivenleri Gü Venlik Elinleri Temizlemek

T&inodot Bbi Denetim Eldivenleri Powder Ö Zgü R Nitril Eldivenleri Gü Venlik Elinleri Temizlemek